Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 76-МИ
Сливница, 23.10.2023

ОТНОСНО: Одобряване на образец на бланка-чернова за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница.

Общинска избирателна комисия Сливница

 

РЕШЕНИЕ
№ 76-МИ
Сливница, 23.10.2023 г.

ОТНОСНО: Одобряване на образец на бланка-чернова за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите)  в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница.  

 

След като се запознахме с проекта на бланка-чернова и извършената проверка от наша страна, считаме, че същата отговаря на всички изисквания и следва да бъде одобрена.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 20 във връзка  с чл. 215, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс, във връзка с  Решения № 2654-МИ и № 2655-МИ от 12.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия  Сливница

Р  Е  Ш  И:

 

ОДОБРЯВА образец на бланка-чернова за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите)  в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница.

Образецът да се предостави на Общинската администрация за отпечатване на бланки-чернови за всяка СИК.

Бланките-чернови да се предоставят на СИК заедно с книжата и материалите в предизборния ден.

Неразделна част от настоящото решение е:

Приложение № 1 (Приложение № 6 на Решение № 2655-МИ на ЦИК от 12.10.2023г.)

Приложение № 2 (Приложение № 2 на Решение № 2654-МИ на ЦИК от 12.10.2023г.)

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Сливница и да се публикува на интернет страницата на комисията.

 

 

 

Председател:

                         Даниел Емилов Александров

 

 

Секретар:

                      Григор Методиев Григоров

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 23.10.2023 в 21:09 часа

Календар

Решения

  • № 92-МИ / 04.11.2023

    относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 91-МИ / 04.11.2023

    относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 90-МИ / 04.11.2023

    относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения