04.11.2023

На 04.11.2023 г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на ОИК.

ДНЕВЕН РЕД

за заседанието на ОИК-Сливница

на 04.11.2023 г. от 15 ч.

 

 1. Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от проведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 1. Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на проведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 1. Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от проведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
30.10.2023

На 30.10.2023г. от 09:15 часа ще се проведе заседание на ОИК.

 

 ДНЕВЕН РЕД

за заседанието на ОИК-Сливница

на 30.10.2023 г.

 

 1. Вземане на решение за избиране на кмет на община Сливница в Община Сливница на изборите произведени на 29 октомври 2023г.

 

 1. Вземане на решение за избиране на кмет на кметство Алдомировци в Община Сливница на изборите произведени на 29 октомври 2023г.

 

 1. Вземане на решение за теглене на жребий за определяне ред на кандидати с еднакъв брой преференции в листата на общински съветници на коалиция „Алтернатива на гражданите“.

 

 1. Вземане на решение за избиране на общински съветници в община Сливница за изборите произведени на 29.10.23г.
28.10.2023

Съобщение относно гласуване с хартиени бюлетини

28.10.2023

ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ПРЕВОЗ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА МИ 29.10.2023

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

График за предаване на изборните книжа и материали от Общинска администрация Сливница на СИК на 28.10.2023 г. за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29-10-2023 г.

СЕКЦИЯ

ЧАС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ

010 - НУ „Сотир Димитров”

12.30

12.50

011 – РПК „ЕДИНСТВО“

12.40

12.50

007 – Читалище „Съзнание“

12.50

пеша

009 – ЗХМ

13.00

13.10

004 – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

13.10

13.20

003 – ДГ Сливница, филиал „Горна махала“

13.15

13.20

005 – ПГТ „Н.Й.Вапцаров”

13.20

13.40

006 – Начално училище СУ „Св. Св. Кирил и Методий“-до църквата

13.30

13.40

008 – Сградата на Общината

13.40

пеша

001 - Гургулят

13.50

14.10

002 - Гълъбовци

14.00

14.10

012 – Алдомировци

14.15

14.25

013 – Алдомировци

14.20

14.25

016 – Извор

14.30

14.45

014 – Радуловци

14.35

14.45

015 - Бърложница

14.40

15.00

017 - Драготинци

14.50

15.00

 

27.10.2023

НА 28.10.2023 Г. ОТ 17:00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК.

ДНЕВЕН РЕД

за заседанието на ОИК-Сливница

на 28.10.2023 г.

 

 1. Вземане на решение за промяна на утвърден списък с резервни членове на територията на община Сливница и промяна в поименен състав на Секционна избирателна комисия в община Сливница за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. Вземане на решение за публикуване на списък на упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.
 3. Вземане на решение за публикуване на списък на упълномощени представители на Коалиция „Алтернативата на гражданите“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.
 4. Вземане на решение за Регистрация на застъпници на БСП за България за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница
26.10.2023

НА 26.10.2023 Г. ОТ 15:00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК.

 

ДНЕВЕН РЕД

за заседанието на ОИК-Сливница

на 26.10.2023 г.

 

 1. Вземане на решение за регистрация на застъпници на Коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница
 2. Вземане на решение за регистрация на застъпници на ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница
 3. Вземане на решение за регистрация на застъпници на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница
 4. Вземане на решение за регистрация на застъпници на Коалиция „Алтернативата на гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница
 5. Вземане на решение относно промяна на утвърден списък с резервни членове на територията на община Сливница и промяна в поименен състав на Секционна избирателна комисия в община Сливница за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
23.10.2023

НА 23.10.2023 Г. ОТ 15:00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК.

ДНЕВЕН РЕД

за заседанието на ОИК-Сливница

на 23.10.2023 г.

 

 1. Вземане на решение за определяне на трима членове на ОИК - Сливница, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци и приложените към тях удостоверения и декларации, списъците за допълнително вписване на придружителите, списъците на заличените лица и други книжа.
 2. Вземане на решение за определяне на членовете на ОИК - Сливница, които ще имат достъп до помещението, в което ще се съхраняват получените от Областна администрация – София област хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали.
 3. Вземане на решение за определяне на член на ОИК – Сливница, който в предизборния ден съвместно със служител от Общинска администрация Сливница, да предаде изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии, назначени на територията на община Сливница и подпише протоколите за предаване и приемане на изборните книжа и материали и на избирателните списъци, за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 4. Вземане на решение за промяна на утвърден списък с резервни членове на територията на община Сливница и промяна в поименен състав на Секционна избирателна комисия в община Сливница за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 5. Вземане на решение за одобряване на образец на бланка-чернова за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите)  в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница.  
19.10.2023

Осигуряване на условия за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в деня на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Избирателните секции на територията на община Сливница, които са с осигурени условия за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

 • Секция № 234500008 – гр. Сливница, сградата на Общината, пл. „Съединение” № 1;
 • Секция № 234500012 – с. Алдомировци, Кметството – I-ви етаж.

       Гласоподавателите могат да правят заявки за придвижване в изборния ден до определената секция от 23.10.2023 г. до 27.10.2023 г. включително от 8.30 ч. до 16.30 ч. В деня на изборите 29.10.2023 г. (неделя), заявки ще се приемат през целия ден до 18.00 ч.

Адрес и телефони за заявки за придвижване до определените секции:

 • за секция № 23 45 00 008 в гр. Сливница - 0727/4-23-00, пл. „Съединение” № 1, стая 106;
 • за секция № 23 45 00 012 в с. Алдомировци0882002505, ул. „Алдомировска” № 93.
18.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

     

16.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

 

18.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

 

19.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 

20.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

 

21.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

 

22.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2 

 

23.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

 

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

 

25.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC 

 

26.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

 

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

 

28.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

 

29.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP 

 

30.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 833 126 023 

Passcode: 6mGzR8 

 

31.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

 

32.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz 

 

33.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

 

34.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

 

35.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 724 912 894 

Passcode: Snu54Q 

 

36.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ 

 

37.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

 

38.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2 

 

39.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb 

 

40.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 394 876 839 

Passcode: CXPeBE 

 

41.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp 

 

 

 

 

16.10.2023

На 16.10.2023 г. от 15:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК.

ДНЕВЕН РЕД

за заседанието на ОИК-Сливница

на 16.10.2023 г.

 

 1. Вземане на решение за одобряване на предпечатните образци на протоколите на ОИК и СИК за община Сливница, Софийска област, за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
10.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

На вниманието на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г. в град Сливница.

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. са визирани в Решение № 2594-МИ от 04.10.2023г. на ЦИК.

Към заявлението /Приложение № 72 от изборните книжа/ на партиите и коалициите, задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, декларация от лицата, предложени за застъпници /Приложение № 74 от изборните книжа/ и пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

Крайния срок за подаване на заявленията е 17.00 часа на 28 октомври 2023 г., съгласно Решение № 2594-МИ от 04.10.2023г. на ЦИК.

Приложение: Списък застъпници

10.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 г.

Общинска избирателна комисия Сливница, уведомява партиите и коалициите,

регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в град Сливница,

че могат да представят списък на упълномощените представители.

Крайният срок за приемане на списъците на упълномощените представители е 28 октомври 2023 г., 17:00 ч.

Списъците на упълномощените представители се представят на хартиен и на електронен носител в excel формат и съдържат имената, единния граждански номер и номер и дата на пълномощно.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, които за община Сливница са 17.

Моля, ползвайте следната форма

Приложение: Списък представители

10.10.2023

Обучение на членовете на СИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-СЛИВНИЦА уведомява партиите и коалициите,

които имат свои представители в секционните избирателни комисии и

членовете на СИК, че ще проведе обучение

на 21 октомври 2023 г. от 10.00 часа в Салона на община Сливница, ет. 1.

09.10.2023

На 09.10.2023 г. от 15:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЛИВНИЦА

гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1, тел. 0893906132

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

за заседанието на ОИК-Сливница

на 09.10.2023 г.

 

 1. Вземане на решение за упълномощаване на двама членове на ОИК – Сливница, които да получат от „Печатница на БНБ“ АД хартиените бюлетини и ролките със специализирана хартия за машинно гласуване, да подписват приемателните протоколи и да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 1. Вземане на решение за определяне дата и място за провеждане на обучение на членовете на СИК на територията на община Сливница, както и членовете на ОИК, които ще го провеждат при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

03.10.2023

На 03.10.2023 г. от 15:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК.

 

 1. Вземане на решение за одобряване на графичен файл с образец на бюлетината за всеки отделен вид избор и на тиража на бюлетините за всеки отделен  избор за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница;
 2. Вземане на решение за промяна в състава на Секционна избирателна комисия в община Сливница за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
28.09.2023

На 28.09.2023 г. от 15.00 ч. ще се проведе заседание на ОИК.

Назначаване съставите на 17 броя секционни избирателни комисии (СИК) в община Сливница и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

26.09.2023

На 26.09.2023 г. от 17.00 ч. ще се проведе заседание на ОИК.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЛИВНИЦА

гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1, тел. 0893906132

ДНЕВЕН РЕД

за заседанието на ОИК-Сливница

на 26.09.2023 г.

 1. Вземане на решение за регистрация на кандидатите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Сливница предложени от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. Вземане на решение за регистрация на кандидатите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Сливница предложени от Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 3. Вземане на решение за регистрация на кандидатите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Сливница предложени от ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 4. Вземане на решение за регистрация на кандидат за кмет на кметство Алдомировци, община Сливница предложен от ПП „ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 5. Вземане на решение регистрация на кандидат за кмет на община Сливница предложен от ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 6. Вземане на решение за регистрация на кандидатите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Сливница предложени от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 7. Вземане на решение регистрация на кандидат за кмет на община Сливница предложен от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 1. Вземане на решение за регистрация на кандидатите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Сливница предложени от Партия „Българска социалдемокрация - Евролевица“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 1. Вземане на решение регистрация на кандидат за кмет на община Сливница предложен от Партия „Българска социалдемокрация - Евролевица“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 1. Вземане на решение за регистрация на кандидатите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Сливница предложени от КП „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 1. Вземане на решение за назначаване на технически сътрудник в ОИК.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 92-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 91-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 90-МИ / 04.11.2023

  относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения