Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 136
Сливница, 08.02.2016

ОТНОСНО: Определяне на трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, които да разпечатат помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа от изборите за общински съветници, за кметове и Национален референдум произведени на 25.10.2015 г.

Във връзка с постъпило писмо  с вх. № 117/05.02.2016 г. от кмета на община Сливница, относно получените и проверени от ТЗ „ГРАО“ София област избирателни списъци от изборите за общински съветници, за кметове и Национален референдум, произведени на 25.10.2015 г., Общинската избирателна комисия – Сливница трябва да определи поне трима членове  от различни партии и/или коалиции, които да разпечатат помещението, в което се съхраняват изборните книжа, материали и печатите на СИК и да поставят в него избирателните списъци и другите книжа в присъствието на определени със заповед № 66-00-20/29.01.2016 г. на кмета на община Сливница длъжностни лица от общинската администрация, след което да запечатат помещението, да съставят протокол, който заедно със заповедта на кмета да изпратят на ЦИК.

Достъпът до помещението се извършва по реда на Решение № 2662-МИ/НР/ 18.10.2015 г. на ЦИК.

 

На основание писмо с вх. № 117/05.02.2016 г. от кмета на община Сливница и Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия – Сливница

 

Р Е Ш И:

 

Определя следните трима членове на ОИК, предложени от различни партии и коалиции, а именно:

 1. Марияна Григорова Варадинова
 2. Станка Бориславова Панайотова
 3. Росица Иванова Никифорова,

които да разпечатат помещението, в което се съхраняват изборните книжа, материали и печатите на СИК и да поставят в него за съхранение избирателните списъци и другите книжа, получени и проверени от ТЗ „ГРАО“ София област от изборите за общински съветници, за кметове и Национален референдум, произведени на 25.10.2015 г.

 

 

Настоящото решение на ОИК - Сливница може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Станка Бориславова Панайотова

* Публикувано на 10.02.2016 в 14:53 часа

Календар

Решения

 • № 136 / 08.02.2016

  относно: Определяне на трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, които да разпечатат помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа от изборите за общински съветници, за кметове и Национален референдум произведени на 25.10.2015 г.

 • № 135 / 16.11.2015

  относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва, заличаването му от списъка на общинските съветници и обявяването на следващия в списъка на общинските съветници от ПП „ГЕРБ“ за избран

 • № 134 / 10.11.2015

  относно: Определяне на членове на ОИК – Сливница, за комплектоване и подписване на констативен протокол за предаване на изборни книжа на общинска администрация

всички решения