08.02.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 08.02.2016

 1. Определяне на трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, които да разпечатат помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа от изборите за общински съветници, за кметове и Национален референдум произведени на 08.02.2016 г.
16.11.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА 16.11.2015

 1. Разглеждане на постъпило заявление с вх. № 111/09.11.2015 г. 12.00 ч. от Десислава Николова Тодорова, избрана за общински съветник в Общински съвет Сливница, и писмо с вх. № 112/13.11.2015 г. 11:45 ч. от Общински съвет Сливница, че обявената за общински съветник Десислава Николова Тодорова не се е явила на първото заседание на новоизбрания общински съвет – Сливница и не е положила предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва.
10.11.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 10.11.2015

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Обявяване на резултатите от гласуването за общински съветници и класирането им според преференциите съгласно справка на „Информационно обслужване“ АД
 2. Определяне на членове на ОИК – Сливница, за комплектоване и подписване на констативен протокол за предаване на изборни книжа на общинска администрация
09.11.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 09.11.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА 09.11.2015 г.  от 14:00 ч.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Заличаване на Васко Димитров Стоилков – кандидат от кандидатската листа за общински съветници на ПП ГЕРБ, поради отпадането му от кандидатската листа по силата на чл. 413, ал. 4 от Изборния кодекс
 2. Заличаване на Тодор Иванов Петков – кандидат от кандидатската листа за общински съветници на ПП ГЕРБ, поради отпадането му от кандидатската листа по силата на чл. 413, ал. 4 от Изборния кодекс
08.11.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 08.11.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА 08.11.2015 г.  от 13:00 ч.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Определяне на процесуален представител на ОИК – Сливница пред Административен съд София област по административно дело № 973 от 2015 г. и адм. дела с №№ 982/2015 г. и 983/2015 г., присъединени към адм. дело № 973/2015 г. с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 832 от 04.11.2015 г. и ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 831 от 03.11.2015 г. по описа на Административен съд София област и определяне на представители на ОИК – Сливница, които да изготвят писмено становище, което да бъде представено в насроченото открито съдебно  заседание на 09.11.2015 г. от 11:00 ч по административно дело № 973 от 2015 г. по описа на АССО.
27.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 27.10.2015

Заседание на 27.10.2015 г. от 14:00 ч.

 

Дневен ред

 

 

 1. Определяне на трима членове на ОИК, предложени от различни партии и коалиции, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци и приложените към тях удостоверения и декларации, списъка за допълнително вписване на придружителите и други книжа, и списъка на заличените лица
26.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 26.10.2015

Заседание на 26.10.2015 г. от 07:00 ч.

 

Дневен ред

 

 

 1. Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници, кметове и национален референдум и вземане на решение за избор на кмет на община Сливница, въз основа на получените данни от протоколите на СИК
 2. Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници, кметове и национален референдум и вземане на решение за избор на кмет на кметство село Алдомировци, въз основа на получените данни от протоколите на СИК
 3. Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници, кметове и национален референдум и вземане на решение за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.
 4. Разглеждане и обявяване на резултатите от произведения национален референдум

 

25.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 25.10.2015

Заседание  на 25.10.2015 г. от 21:00 ч.

 

Дневен ред

 

            1. Разглеждане на постъпило постановление № 1716/2015 г. от 25.10.2015 г. от Районна прокуратура - Сливница за отказ да се образува съдебно производство по постъпила жалба от Ивайло Иванов Петров, в качеството му на председател на СДС - Сливница

 

24.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 24.10.2015

Заседание  на 24.10.2015 г. от 14:00 ч.

 

Дневен ред

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение за приемане и публикуване на списъка на упълномощените лица от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ Д-3“  в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. провеждани в община Сливница.
 2. Поправка на допусната техническа грешка в списъка със застъпниците на МК „ПРОМЯНА ЗА ОБЩИНА СЛИВНИЦА“ в решение № 102 от 22.12015 г. на ОИК-Сливница за назначаване на застъпниците на територията на община Сливница в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.
 3. Разглеждане на постъпило заявление с вх. № 86 от 24.10.2015 г. в 16:40 ч. за регистрация на списък на лицата, упълномощени да представляват Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Сливница –  Даниел Крумов Николов в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.

 

 1. Поправка на допусната техническа грешка при изписването на име на застъпник в списъка със застъпниците, подаден от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Сливница – Даниел Крумов Николов за   изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.

 

 

23.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 23.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА 23.10.2015 г. от 14 ч.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление с към вх. № 3 от 23.10.2015 г. в 10:23 ч. в Регистъра за регистриране на застъпници (Приложение 70-МИ) на кандидатска листа за общински съветници от ПП „АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.

 

 1. Поправка на допусната техническа грешка в списъка със застъпниците в решение № 86 от 19.12015г. на ОИК-Сливница за назначаване на застъпниците на територията на община Сливница в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. в община Сливница.
 2. Промяна в състава на СИК в Община Сливница, по предложение на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ с вх. № 78/23.10.2015 г.
 3. Разлеждане на предложение за промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община Сливница, по предложение на ПП „ДПС“ с вх. № 79/23.10.2015 г.
 4. Приемане и публикуване на списъка на упълномощените лица от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., провеждани в община Сливница.
 5. Поправка на допусната техническа грешка  в списъка със застъпниците на  ПП  „АТАКА“ в решение № 94 от 22.10.2015г. на ОИК-Сливница за назначаване на застъпниците на  ПП  „АТАКА“ на територията на община Сливница в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. в община Сливница.
22.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 22.10.2015

Заседание на 22.10.2015 г. от 14:00 ч.

дневен ред

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление с вх. № 5 от 20.10.2015 г. в 14:46 ч. в Регистъра за регистриране на застъпници (Приложение 70-МИ) на кандидатска листа за общински съветници от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление с вх. № 6 от 20.10.2015 г. в 15:33 ч. в Регистъра за регистриране на застъпници (Приложение 70-МИ) на кандидатска листа за кмет на община Сливница, регистрирана от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Сливница –  Даниел Крумов Николов за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление с вх. № 7 от 20.10.2015 г. в 16:51 ч. в Регистъра за регистриране на застъпници (Приложение 70-МИ) на кандидатска листа за общински съветници, регистрирана от  Българска Социалистическа Партия за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.
 2. Разглеждане на постъпило предложение за промяна в състава на СИК в Община Сливница, по предложение на коалиция „БСП – лява България“ с вх.
  №  62/20.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение за публикуване на списъка на упълномощените лица от кандидатската листа  на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ (БСП) в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., провеждани в община Сливница.

 

 1. Разглеждане на образец на бланка-чернова за отчитане на преференциите от гласуването за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.

 

 1. Утвърждаване на график за предаване на изборни книжа и материали от общинска администрация и ОИК - Сливница на Секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за общински съветници в община Сливница, кмет на община Сливница, кмет на кметство в с. Алдомировци и национален референдум  на 25.10.2015 г. в община Сливница.

 

 1. Обсъждане публикуването на интернет страницата на ОИК - Сливница на сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници, кмет на община Сливница и кмет на кметство в с. Алдомировци на 25.10.2015 г. в община Сливница.

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление с вх. № 8 от 21.10.2015 г. в 13:20 ч. в Регистъра за регистриране на застъпници (Приложение 70-МИ) на кандидатска листа за общински съветници от МК „Промяна за община Сливница“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление с вх. № 9 от 21.10.2015 г. в 13:45 ч. в Регистъра за регистриране на застъпници (Приложение 70-МИ) на кандидатска листа за общински съветници от МК „За красива и социална община Сливница“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.
 2. Разглеждане на постъпило заявление с вх. № 10 от 21.10.2015 г. в 15:35 ч. в Регистъра за регистриране на застъпници (Приложение 70-МИ) на кандидатска листа за общински съветници от ППБЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ (БДЦ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.
 3. Разглеждане на предложение за упълномощени лица от кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата за независим кандитат  за общински съветник СНЕЖАНА АСЕНОВА КАРАБАШЕВА в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., провеждани в община Сливница.
 4. Разглеждане на заявление с вх. № 11 от 22.10.2015 г. в 15:00 ч. в Регистъра за регистриране на застъпници (Приложение 70-МИ) на кандидатска листа за общински съветници от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.
 5. Разглеждане на предложение за публикуване на списъка на упълномощените лица от кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ (БДЦ) в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., провеждани в община Сливница.
 6. Определяне на член от ОИК – Сливница, който в предизборния ден съвместно със служител от общинска администрация Сливница да предаде изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии,  назначени на територията на община Сливница и да подпише протоколите за предаване и приемане на изборните книжа и материали и избирателните списъци за произвеждане на местни избори и национален референдум, насрочени на 25 октомври 2015 година.

 

22.10.2015

График за предаване на изборни книжа и материали от Общинската избирателна комисия и общинска администрация - Сливница на Секционните избирателни комисии в община Сливница

 

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 год., ОИК Сливница Ви уведомява, че при получаването на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии на 24.10.2015 г., е необходимо да присъстват поне 3 (трима) членове на СИК.

Присъствието на председателя е задължително!

Секция №

Час за получаване на  материалите

с. Гургулят - Кметството

234500001

16:30

с. Гълъбовци - Кметството

234500002

16:40

гр. Сливница – ОДЗ - Сливница, Филиал „Горна махала”

234500003

16:50

гр. Сливница – СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

234500004

17:00

гр. Сливница – ПГТ „Н.Й.Вапцаров”

234500005

17:10

гр. Сливница – Начално училище „Св.Св. Кирил и Методий” до църквата

234500006

17:20

гр. Сливница – Читалище „Съзнание”

234500007

19:00

гр. Сливница – Сградата на общинска администрация, етаж 1

234500008

19:10

гр. Сливница – ЗХМ

234500009

17:30

гр. Сливница – НУ „Сотир Димитров”

234500010

17:40

гр. Сливница – РПК „Единство”

234500011

17:50

с. Алдомировци – Кметството, I-ви етаж

234500012

18:20

с. Алдомировци – Кметството, II-ри етаж

234500013

18:30

с. Радуловци – Кметството

234500014

18:00

с. Бърложница – Кметството

234500015

18:40

с. Извор – Кметството

234500016

18:10

с. Драготинци – Кметството

234500017

18:50

 

19.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 19.10.2015

Заседание на 19.10.2015 г.

 

Дневен ред:

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление с вх. № 3 от 16.10.2015 г. в 14:08 ч. в Регистъра за регистриране на застъпници (Приложение 70-МИ) на кандидатска листа за общински съветници от ПП „АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.
 2. Разглеждане на постъпило заявление с вх. № 4 от 17.10.2015 г. в 13:00 ч. в Регистъра за регистриране на застъпници (Приложение 70-МИ) на кандидатска листа за общински съветници от ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.
 3. Разглеждане на предложение за промянав състава на секционна избирателна комисия в Община Сливница, по предложение на коалиция „ББЦ“ с вх. № 45/16.10.2015 г.
 4. Разглеждане на предложение за промянав състава на секционна избирателна комисия в Община Сливница, по предложение на коалиция „ДПС“ с вх. № 46/17.10.2015 г.
 5. Разглеждане на предложение за промянав състава на секционна избирателна комисия в Община Сливница, по предложение на коалиция „ДПС“ с вх. № 47/17.10.2015 г.
 6. Разглеждане на предложение за промяна в състава на СИК в Община Сливница, по предложение на Политическа партия „ГЕРБ“ с вх. № 55/17.10.2015 г.
 7. Разглеждане на предложение за промяна в състава на СИК в Община Сливница, по предложение на коалиция от партии „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ с вх. № 57/19.10.2015 г.
 8. Поименно определяне на специалист – технически сътрудник за периода на подготовка за предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК.
15.10.2015

Осигуряване на условия за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в деня на изборите за общински съветници, за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.

На основание  чл. 10, ал. 1 и чл. 234 от ИК и във връзка с решение № 1549-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК се определят избирателните секции на територията на община Сливница, които са с осигурени условия за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

 • Секция № 23 4500008 – гр. Сливница, сградата на Общината, пл. „Съединение” № 1;
 • Секция № 23 4500012 – с. Алдомировци, Кметството – I-ви етаж.

       Гласоподавателите могат да правят заявки за придвижване в изборния ден до определената секция от 19.10.2015 г. до 23.10.2015 г. включително от 8.30 ч. до 16.30 ч. В деня на изборите 25.10.2015 г. (неделя), заявки ще се приемат през целия ден до 18.00 ч.

Адрес и телефони за заявки за придвижване до определените секции:

 • за секция № 23 45 00 008 в гр. Сливница - 0727/4-23-00, пл. „Съединение” № 1, стая 106;
 • за секция № 23 45 00 012 в с. Алдомировци0882 002505, ул. „Алдомировска” № 93.
15.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 15.10.2015

Заседание  на 15.10.2015 г. от 14:00 ч.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Определяне на двама членове на ОИК от различни партии и коалиции за приемане на отпечатаните бюлетини от съответната печатница.
 2. Разглеждане на постъпила жалба с вх. № 6/14.10.2015 г. в 16:25 ч. от Соня Стефанова Станимирова
 3. Разглеждане на постъпила жалба с вх. № 7/15.10.2015 г. в 10:25 ч. от Георги Сеферинов Георгиев
13.10.2015

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Уведомяваме ви, че на 17.10.2015 г. от 13.00 ч. в салона на община Сливница, ет. 1 ще се проведе обучение на членовете на СИК във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. Обучението ще се проведе от членове на ОИК Сливница.

12.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 12.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ  НА  12.10.2015 г. от 13:00 ч.

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление с вх. № 2 от 09.10.2015 г. в 12:30 ч. в Регистъра за регистриране на застъпници (Приложение 70-МИ) на кандидатска листа за общински съветници от МК „С ГРИЖА ЗА ХОРАТА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.
 2. Определяне дата и място за провеждане на обучение на членовете на СИК на територията на община Сливница, както и членовете на ОИК които ще го провеждат и утвърждава  програма за обучението  при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
07.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 07.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА 07.10.2015 г. от 13:00 ч.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление с вх. № 1 от 07.10.2015 г. в 09:40 ч. в Регистъра за регистриране на застъпници (Приложение 70-МИ) от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Снежана Асенова Карабашева, като кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Сливница.
06.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 06.10.2015

Заседание на 06.10.2015 г.

  

 

Дневен ред: 

 

 

 1. Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 4 от 06.10.2015 г. в 09:30 ч. от Григор Методиев Григоров от гр. Сливница, ул. „Г. С. Раковски“ 21

 

 1. Разглеждане на постъпила жалба с вх. № 5/ 06.10.2015 г. в 11:30 ч. от Соня Стефанова Станимирова
01.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 01.10.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА 01.10.2015 г.  в 14:00 ч.

 

ДНЕВЕН РЕД

  

 

 1. Утвърждаване графичните файлове с образци на бюлетините за общински съветници, кмет на община Сливница и кмет на кметство с. Алдомировци и начина на изписване на имената и партиите, и кандидатите в бюлетините за гласуване на изборите за общински съветници и кметове  за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. в община Сливница.

 

29.09.2015

График на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на бюлетините за произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.

 

Час

28.09.2015 г.

29.09.2015 г.

30.09.2015 г.

01.10.2015 г.

02.10.2015 г.

03.10.2015 г.

 

09.00-13.00

 

 

 

 

 

 

13.00-17.00

Борислав Илиев  Благинка Найденова

0879 105246

 

 

 

 

 

Катя Кръстанова

Благинка Найденова

0879 0105246

Женя Методиева-

0879105246

Димитър Свиленов-

0879 105246

Марияна Варадинова-

0886916768

 Катя Кръстанова Бойка Иванова

0879 105246

Женя Методиева

Димитър Свиленов

 Мартин Димитров

0879 105246

 

Катя Кръстанова  Бойка Иванова

0879 105246

Бойка Иванова-

0879 105246

Марияна Варадинова-

0886916768

Благинка Найденова-

0879 105246

Катя Кръстанова Димитър Свиленов  Мартин Димитров

0879 105246

Благинка Найденова –

0885690694

Росица Никифорова-

0887 191997

 

 

Женя Методиева Димитър Свиленов

0879 105246

Женя Методиева-

0886343247

Бойка Иванова

0879 105246

 

 

 

Катя Кръстанова  Росица Никифорова

0887 191997

24-часови дежурни членове

Катя Кръстанова-

0894419053

0882524847

Бойка Иванова-

0878496601

0897871910

Александър Апостолов - 0898 471655

Катя Кръстанова-

0894419053

0882524847

Бойка Иванова-

0878496601

0897871910

Александър
Апостолов - 0898 471655

Катя Кръстанова-

0894419053

0882524847

Бойка Иванова-

0878496601

0897871910

Александър Апостолов - 0898 471655

Даниел Александров-

0879 062688

 

Росица Никифорова-

0887 191997

 

Александър Апостолов -

0898 471655

Даниел Александров-

0879 062688

 

Росица Никифорова-

0887 191997

 

Александър Апостолов -

0898 471655

 

Даниел Александров-

0879 062688

 

Станка Панайотова

0888771573

0879105253

Александър Апостолов -

0898 471655

 

29.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 29.09.2015

Заседание на ОИК на 29.09.2015 г. от 15:00 ч.

 

 Дневен ред

  

 

 1. Вземане на решение по жалба от Соня Стефанова Станимирова ЕГН **********, в качеството си на представляващ ЕТ „САЛВИЯ-СОНЯ СТЕФАНОВА“, ЕИК *********
28.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 28.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА 28.09.2015 г. от 15:00 ч.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Назначаване състава на СИК в избирателна секция № 23 45 00 001 – с. Гургулят, община Сливница за произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.
 2. Назначаване състава на СИК в избирателна секция № 23 45 00 002 – с. Гълъбовци, община Сливница за произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.
 3. Назначаване съставите на СИК в избирателните секции в гр. Сливница, община Сливница:
 • 23 45 00 003 - ОДЗ - Сливница, Филиал „Горна махала” - гр. Сливница, ул. „Васил Априлов“ № 15;
 • 23 45 00 004 - СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Сливница, ул. „Елин Пелин“ № 1;
 • 23 45 00 005 - ПГТ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Сливница, ул. „Кирил и Методий“ № 4;
 • 23 45 00 006 - Начално училище „Св.Св. Кирил и Методий” до църкватагр. Сливница, ул. „Чавдар войвода“ № 10;
 • 23 45 00 007 - Читалище „Съзнание”гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 3;
 • 23 45 00 008 - Сградата на общинска администрация, етаж 1гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1, ет. 1;
 • 23 45 00 009ЗХМгр. Сливница, ул. Гео Милев“ № 7;
 • 23 45 00 010 - НУ „Сотир Димитров”гр. Сливница, ул. „Хан Аспарух“ № 43 ;
 • 23 45 00 011 - РПК „Единство” - гр. Сливница, ул. „Иван Вазов“ № 40, за произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. в гр.  Сливница 

 

 1. Назначаване съставите на СИК в избирателните секции №№ 23 45 00 012 и  23 45 00 013 – с. Алдомировци, община Сливница за произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.
 2. Назначаване състава на СИК в избирателна секция № 23 45 00 014 –  с. Радуловци, община Сливница за произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.
 3. Назначаване състава на СИК в избирателна секция № 23 45 00 015 –  с. Бърложница, община Сливница за произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.
 4. Назначаване състава на СИК в избирателна секция № 23 45 00 016 –
   с. Извор, община Сливница
  за произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.
 5. Назначаване състава на СИК в избирателна секция № 23 45 00 017 –
  с. Драготинци, община Сливница
  за произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.
 6. Утвърждаване на списък с резервни членове, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции за произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.
 7. Утвърждаване на график на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на бюлетините
24.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 24.09.2015

Заседание на ОИК на 24.09.2015 г. от 16:50 ч.

 

Дневен ред

 

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 13 от 24.09.2015 г. в 16:40 ч. в Регистъра на кандидатите за общински съветници в община Сливница (Приложение № 67-МИ) от партия „ВМРО – Българско национално движение“ за промяна в кандидатската листа за общински съветници в община Сливница, поради отказ на двама от вече регистрираните кандидати  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.
23.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 23.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА 23.09.2015 г. от 11:00 ч.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

 1. Провеждане на процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати регистрирани в ОИК – Сливница, в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г.
21.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 21.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА 21.09.2015 Г.
ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 5 от 18.09.2015 г. в 16.50 ч. в Регистъра на кандидатите за общински съветници в община Сливница (Приложение № 67-МИ) за регистриране на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Сливница, от партия АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 2 от 18.09.2015 г. в 16.30 ч. в Регистъра на кандидатите за кмет на община (Приложение № 67-МИ) за регистриране на кандидат за кмет на община Сливница, от партия АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в изборите за общински съветници и  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 2 от 18.09.2015 г. в 16.40 ч. в Регистъра на кандидатите за кмет на кметство с. Алдомировци (Приложение № 67-МИ) за регистриране на кандидат за кмет на кметство с. Алдомировци, община Сливница, от партия АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) за участие в изборите за общински съветници и  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 6 от 19.09.2015 г. в 16.50 ч. в Регистъра на кандидатите за общински съветници в община Сливница (Приложение № 67-МИ) за регистриране  на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Сливница, от местна коалиция  „ПРОМЯНА ЗА ОБЩИНА СЛИВНИЦА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Постъпило предложение с вх. № 7 от 20.09.2015 г. в 10.30 ч. в Регистъра на кандидатите за общински съветници в община Сливница (Приложение № 67-МИ) за регистриране  на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Сливница, от местна коалиция  „ЗА КРАСИВА И СОЦИАЛНА ОБЩИНА СЛИВНИЦА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 8 от 21.09.2015 г. в 09.30 ч. в Регистъра на кандидатите за общински съветници в община Сливница (Приложение 67-МИ) за регистриране на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Сливница, от партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Определяне на място, дата и час за провеждане на процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК – Сливница в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 9 от 21.09.2015 г. в 12.40 ч. в Регистъра на кандидатите за общински съветници в община Сливница (Приложение № 67-МИ) за регистриране на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Сливница, от партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Постъпило предложение с вх. № 3 от 21.09.2015 г. в 12.30 ч. в Регистъра на кандидатите за кмет на община (Приложение № 67-МИ) за регистриране на кандидат за кмет на община Сливница, от партия „ГЕРБ“  за участие в изборите за общински съветници и  кметове на 25.10.2015 г.

 

 

 1. Постъпило е предложение с вх. № 3 от 21.09.2015 г. в 12:30 ч. в Регистъра на кандидатите за кмет на кметство с. Алдомировци (Приложение № 67-МИ) за регистриране на  кандидат за кмет на кметство с. Алдомировци, община Сливница, от партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и  кметове на 25.10.2015 г.

 

18.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 18.09.2015

Съобщение за Заседание на ОИК на 18.09.2015 г. от  17:00 ч.

 

 

Дневен ред

 

 1. Разглеждане на постъпили документи за регистрация на Даниел Крумов Николов, като независим кандидат за кмет на община Сливница, предложен от Инициативен комитет, представляван от Соня Стефанова Станимирова за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

 

 1. Допълване на Решение № 43 от 17.09.2015 г. на ОИК – Сливница, за регистриране на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Сливница, от партия „С ГРИЖА ЗА ХОРАТА“ за участие в изборите за общински съветници и  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Допълване на Решение № 44 от 17.09.2015 г. на ОИК – Сливница, за регистриране   на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Сливница, от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Допълване на Решение № 46 от 17.09.2015 г. на ОИК – Сливница, за регистриране на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Сливница, от партия „АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници и  кметове на 25.10.2015 г.

 

17.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 17.09.2015

 

Съобщение за Заседание на ОИК на 17.09.2015 г. от  17:00 ч.

 

 

 

Дневен ред

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 1 от 16.09.2015 г.  в 11:30 ч. в Регистъра на кандидатите за общински съветници в община Сливница (приложение № 67-МИ)  за регистриране на независим кандидат за общински съветник в община Сливница - СНЕЖАНА АСЕНОВА КАРАБАШЕВА, издигната от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 2 от 16.09.2015 г. в 13.00 ч. в Регистъра на кандидатите за общински съветници в община Сливница (Приложение № 67-МИ) за регистриране  на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Сливница, от местна коалиция „С ГРИЖА ЗА ХОРАТА“ за участие в изборите за общински съветници и  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 3 от 16.09.2015 г. в 16.30 ч. в Регистъра на кандидатите за общински съветници в община Сливница (Приложение № 67-МИ) за регистриране   на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Сливница, от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и  кметове на 25.10.2015 г.

 

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 1 от 16.09.2015 г. в 16.15 ч. в Регистъра на кандидатите за кмет на кметство с. Алдомировци (Приложение № 67-МИ) за регистриране на  кандидат за кмет на с. Алдомировци в община Сливница, от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 4 от 17.09.2015 г. в 10.20 ч. в Регистъра на кандидатите за общински съветници в община Сливница (Приложение № 67-МИ) за регистриране на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Сливница, от партия „АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

 

 

14.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 14.09.2015

Съобщение за Заседание на ОИК на 14.09.2015 г. от  17:00 ч.

 

 

 

Дневен ред

 

 

 

 1. Постъпило заявление с вх. № 1 от 11.09.2015 г. в Регистъра на местните коалиции (приложение № 49–МИ) в 17:00 ч.  за регистрация на местна коалиция „С грижа за хората“ за участие в изборите за общински съветници в община Сливница, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на заявление с вх. № 2 от 109.2015 г. в Регистъра на коалициите (приложение № 48–МИ) за регистрация на  коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за общински съветници в община Сливница, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на заявление с вх. № 12 от 109.2015 г. в Регистъра на партиите (приложение № 48–МИ) за регистрация на  партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници в община Сливница, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на заявление с вх. № 13 от 109.2015 г. в Регистъра на партиите (приложение № 48–МИ)   за регистрация на  партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за Кмет на община в община Сливница, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на заявление с вх. № 14 от 109.2015 г. в Регистъра на партиите (приложение № 48–МИ)  за регистрация на  партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за Кмет на кметство в с. Алдомировци, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на заявление с вх. № 15 от 109.2015 г. в Регистъра на партиите (приложение № 48–МИ) за регистрация на  партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ“ за участие в изборите за общински съветници в община Сливница, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на заявление с вх. № 16 от 109.2015 г. в Регистъра на партиите (приложение № 48–МИ за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ“ за участие в изборите за Кмет на община  в община Сливница, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на заявление с вх. № 17 от 109.2015 г. в Регистъра на партиите (приложение № 48–МИ) за регистрация на  партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ“ за участие в изборите за Кмет на кметство с. Алдомировци  в община Сливница, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на заявление с вх. № 18 от 109.2015 г. в Регистъра на партиите (приложение № 48–МИ) за регистрация на  партия „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в изборите за общински съветници  в община Сливница, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на заявление с вх. № 19 от 109.2015 г. в Регистъра на партиите (приложение № 48–МИ) за регистрация на  партия „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в изборите за кмет на кметство в с. Алдомировци, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г.

 

 1. Разглеждане на заявление с вх. № 20 от 109.2015 г. в Регистъра на партиите (приложение № 48–МИ) за регистрация на  партия „Българска нова демокрация“ за участие в изборите за общински съветници  в община Сливница, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г.44
12.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 12.09.2015

Съобщение за Заседание на ОИК на 12.09.2015 г. от  16:00 ч.

 Дневен ред

  

 

 1. Разглеждане на заявление с вх. № 1 от 11.09.2015 г. от Регистъра на партиите за регистрация на  коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за  общински съветници на 25.10.2015 г.
 2.  Разглеждане на заявление с вх. № 1 от 11.09.2015 г. от Регистъра на местните коалиции за регистрация на местна коалиция „С ГРИЖА ЗА ХОРАТА“ за участие в изборите на 25.10.2015 г. за общински съветници.
 3.  Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г.
 4. Разглеждане на заявление с вх. № 9 от 12.09.2015 г. в Регистъра на партиите (приложение № 48–МИ) за регистрация на партия  „АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници в община Сливница, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г.
 5. Разглеждане на заявление с вх. № 10 от 12.09.2015 г. в Регистъра на партиите (приложение № 48–МИ)  за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за общински съветници в община Сливница, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г.
 6. Разглеждане на заявление с вх. № 2 от 109.2015 г. в Регистъра на местните коалиции (приложение № 49–МИ) за регистрация на местна коалиция „ПРОМЯНА ЗА ОБЩИНА СЛИВНИЦА“ за участие в изборите за общински съветници в община Сливница, в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. 
 7. Разглеждане на заявление с вх. № 3 от 12.09.2015 г. в Регистъра на местните коалиции (приложение № 49–МИ) за регистрация на местна коалиция „ЗА КРАСИВА И СОЦИАЛНА ОБЩИНА СЛИВНИЦА“  за участие в изборите за общински съветници в община Сливница, в изборите за общински съветници и за  кметове на 25.10.2015 г. 
10.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 11.09.2015

На 11.09.2015 г. от  10:30 ч. ОИК ще се проведе редовно заседание на Общинската избирателна комисия – Сливница при следния дневен ред:

  

 

 

 1. Разглеждане на заявление с вх. № 7 от 10.09.2015 г. от Регистъра за партиите в 16:55 ч. за регистрация на  Българска социалистическа партия за участие в изборите на 25.10.2015 г. за  общински съветници. 
 1. Разглеждане на заявление с вх. № 8 от 10.09.2015 г. от Регистъра за партиите в 17:00 ч. за регистрация на Българска социалистическа партия за участие в изборите на 25.10.2015 г. за  кмет на кметство.
 2. Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Сливница
09.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 09.09.2015

Днес, 09.09.2015 г. от 13:00  ч. ще се проведе редовно заседание на Общинската избирателна комисия – Сливница при следния дневен ред:

 

 1. Поправка на решение № 8 от 08.09.2015 г.
 1. Разглеждане на заявление с вх. № 1 от 08.09.2015 г. от Регистъра за партиите в 9:35 ч. за регистрация на партия ГЕРБ за участие в изборите на 25.10.2015 г. за  общински съветници.
 2. Разглеждане на заявление с вх. № 2 от 08.09.2015 г. от Регистъра за партиите в 9:35 ч. за регистрация на партия ГЕРБ за участие в изборите на 25.10.2015 г. за  кмет на община.
 3. Разглеждане на заявление с вх. № 3 от 08.09.2015 г. от Регистъра за партиите в 9:35 ч. за регистрация на партия ГЕРБ за участие в изборите на 25.10.2015 г. за  кмет на кметство.
 4. Формиране на единните номера на избирателните секции в община Сливница за произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и за национален референдум на 25.10.2015 г.
 5. Определяне на  броя  на  членовете  на  всяка секционна избирателна комисия, в това число председател, заместник-председател и секретар,  на територията на община Сливница,  съобразно броя на избирателите на съответната секция при произвеждането на изборите за общински съветници, за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.
 1. Определяне на състава на секционните избирателни комисии  на територията на община Сливница  за произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и за национален референдум на 25.10.2015 г.
 2. Определяне на ръководствата на секционните избирателни комисии  на територията на община Сливница  за произвеждане на изборите за общински съветници, за кметове и за национален референдум на 25.10.2015 г.
 3. Разглеждане на заявление с вх. № 4 от 09.09.2015 г. от Регистъра за партиите в 11:50 ч. за регистрация на партия АБВ за участие в изборите на 25.10.2015 г. за  общински съветници.
 4. Разглеждане на заявление с вх. № 5 от 09.09.2015 г. от Регистъра за партиите в 11:50 ч. за регистрация на партия АБВ за участие в изборите на 25.10.2015 г. за  кмет на община.
 5. Разглеждане на заявление с вх. № 6 от 09.09.2015 г. от Регистъра за партиите в 11:50 ч. за регистрация на партия АБВ за участие в изборите на 25.10.2015 г. за  кмет на кметство.
08.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 08.09.2015

Днес, 08.09.2015 г. от 13:30  ч. ще се проведе редовно заседание на Общинската избирателна комисия – Сливница при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на документи за регистриране на инициативен комитет за избор на общински съветник Снежана Асенова Карабашева.
 2. Разглеждане на документи за регистриране на инициативен комитет за избор на кмет на община Даниел Крумов Николов.
 3. Разглеждане на документи за регистриране на партия ГЕРБ за участие в избор за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство.
07.09.2015

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 07.09.2015

Днес, 07.09.2015 г. от 14:00  ч. ще се проведе редовно заседание на Общинската избирателна комисия – Сливница при следния дневен ред:

 1. Определяне на сграда и място за обявяване на информация и решенията на ОИК.
 2. Избор на член от комисията, който да маркира печата по уникален начин и съставяне на протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко три отпечатъка на всеки от маркираните печати.
 3. Поименно определяне на двама сътрудници, техните функции за подпомагане на дейността на ОИК за периода от назначаването на ОИК до седем дни от обявяване на изборния резултат.
 4. Определяне на начална и крайна дата и час за приемане на документация за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
 5. Определяне на работното време на ОИК.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 136 / 08.02.2016

  относно: Определяне на трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, които да разпечатат помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа от изборите за общински съветници, за кметове и Национален референдум произведени на 25.10.2015 г.

 • № 135 / 16.11.2015

  относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ от полагане на клетва, заличаването му от списъка на общинските съветници и обявяването на следващия в списъка на общинските съветници от ПП „ГЕРБ“ за избран

 • № 134 / 10.11.2015

  относно: Определяне на членове на ОИК – Сливница, за комплектоване и подписване на констативен протокол за предаване на изборни книжа на общинска администрация

всички решения