Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 88-МИ
Сливница, 30.10.2023

ОТНОСНО: Теглене на жребий за определяне ред на кандидати с еднакъв брой преференции в листата за общински съветници на коалиция „Алтернативата на гражданите“

Общинска избирателна комисия Сливница

 

РЕШЕНИЕ
№ 88-МИ
Сливница, 30.10.2023 г.

ОТНОСНО: Теглене на жребий за определяне ред на кандидати с еднакъв брой преференции в листата за общински съветници на коалиция „Алтернативата на гражданите“

Въз основа на данните на всички обработени протоколи на секционни избирателни комисии и предложение за решение на ОИК-Сливница, издадено от изчислителния пункт към „Информационно обслужване“ АД на 30.10.2023 г. в 06.10 ч. за избиране на общински съветници в Община Сливница на изборите, произведени на 29 октомври 2023 г., се подредиха кандидати от списък А при равни предпочитания:

КОАЛИЦИЯ „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ и преференции 185:

 1. Милко Димитров Миланов - № 1 в листата;
 2. Цветелина Петкова Григорова - № 3 в листата.

След проведен жребий по процедурата на чл. 454, ал. 4 от ИК, ОИК - Сливница и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 26 от ИК, Общинската избирателна комисия - Сливница

Р  Е  Ш  И:

Определя следната поредност на кандидатите с еднакъв брой преференции в списък А по смисъла на чл. 454 от ИК, а именно:

1.Милко Димитров Миланов - № 1 в списък А на КОАЛИЦИЯ „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

2.Цветелина Петкова Григорова - № 2 в списък А на КОАЛИЦИЯ „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

 

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Сливница и да се публикува на интернет страницата на комисията.

 

Председател:

                         Даниел Емилов Александров

 

 

Секретар

Григор Методиев Григоров

 

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 30.10.2023 в 12:44 часа

Календар

Решения

 • № 92-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 91-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 90-МИ / 04.11.2023

  относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения