Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 85-МИ
Сливница, 28.10.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на Коалиция от партии „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница

Общинска избирателна комисия Сливница

 

РЕШЕНИЕ
№ 85-МИ
Сливница, 28.10.2023 г.

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на Коалиция от партии „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница

Постъпило е заявление от Коалиция от партии „БСП за България“ за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници. Заявлението, по образец (Приложение 75-МИ от изборните книжа), е заведено в регистъра за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници под вх. № 5 от 28.10.2023 г. в 11:05 ч.

Към същото са приложени следните документи:

 1. Пълномощно подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляващ Коалиция от партии „БСП за България“ на името на Асен Георгиев Георгиев – 1 бр;
 2. Декларации от лицата, заявени за регистрация, като застъпници (Приложение № 74-МИ ) - 2 бр.;
 3. Списък с имената и ЕГН на застъпниците на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 и ал. 2,  във връзка с чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК и след извършена проверка Общинска избирателна комисия – Сливница,

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА 2 (двама) броя застъпници на кандидатска листа за общински съветници и за кмет на община от Коалиция от партии „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

Собствено, бащино и фамилно име  на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Иван Арсов Иванов

**********

2

Катерина Бориславова Митова

**********

 

 

Издава удостоверения за регистрация на застъпниците, посочени в горния списък, съгласно Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Сливница и да се публикува на интернет страницата на комисията.

 

Председател:

                         Даниел Емилов Александров

 

 

Секретар

Григор Методиев Григоров

 

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 28.10.2023 в 22:34 часа

Календар

Решения

 • № 92-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 91-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 90-МИ / 04.11.2023

  относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения