Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 84-МИ
Сливница, 28.10.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на Коалиция „Алтернативата на гражданите“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.

Общинска избирателна комисия Сливница

 

РЕШЕНИЕ
№ 84-МИ
Сливница, 28.10.2023 г.

 

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на Коалиция „Алтернативата на гражданите“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.

 

Във ОИК Сливница е постъпил списък от Коалиция „Алтернативата на гражданите“ под № 2 от 27.10.2023г. с упълномощени представители на коалицията за публикуване на интернет страницата на комисията. Списъкът е подписан от Димитрина Симеонова Григорова, преупълномощен представител на Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов – представляващи Коалиция „Алтернативата на гражданите“.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 4 от ИК, във връзка с решение № 2664-МИ от 13.10.2023 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Сливница,

 

Р Е Ш И:

Да публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Сливница списък със следните 17 (седемнадесет) упълномощени представители на коалицията, както следва:

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Йорданка Стоянова Бекова

**********

№1/24.10.2023г.

2

Зоя Иванова Ангелова

**********

№2/24.10.2023г.

3

Ивайла Павлова Гергинова

**********

№3/24.10.2023г.

4

Емилия Николова Димитрова

**********

№4/24.10.2023г.

5

Георги Петков Станкулов

**********

№5/24.10.2023г.

6

Габриела Ангелова Димитрова

**********

№6/24.10.2023г.

7

Валентин Василев Владимиров

**********

№7/24.10.2023г.

8

Светлана Николаева Павлова

**********

№8/24.10.2023г.

9

Валентин Владимиров Драгомиров

**********

№9/24.10.2023г.

10

Радиела Благоева Александрова

**********

№10/24.10.2023г.

11

Георги Алексов Алексов

**********

№11/24.10.2023г.

12

Кирил Григоров Михалков

**********

№12/24.10.2023г.

13

Йорданка Радкова Стратиева

**********

№13/24.10.2023г.

14

Нели Богданова Михайлова

**********

№14/24.10.2023г.

15

Мартина Пламенова Трайкова

**********

№15/24.10.2023г.

16

Цветалина Йорданова Павлова

**********

№16/24.10.2023г.

17

Даниела Кирилова Владимирова

**********

№17/24.10.2023г.

 

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Решението се обявява на информационното табло на Общинската избирателна комисия – Сливница и се публикува на интернет страницата на комисията.

 

 

 

Председател:…………………………….

 Даниел Емилов Александров

 

 

Секретар: ……………………………..…

                       Григор Методиев Григоров

 

 

 

 

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 28.10.2023 в 22:32 часа

Календар

Решения

  • № 92-МИ / 04.11.2023

    относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 91-МИ / 04.11.2023

    относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 90-МИ / 04.11.2023

    относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения