Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 83-МИ
Сливница, 28.10.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.

РЕШЕНИЕ
№ 83-МИ
Сливница, 28.10.2023 г.

 

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.

 

Във ОИК Сливница е постъпил списък от ПП „ГЕРБ“ под №1 от 24.10.2023г. с упълномощени представители на партията за публикуване на интернет страницата на комисията. Списъкът е подписан от Ивайло Григоров Кирилов, преупълномощен от Бойко Методиев Борисов – представляващ ПП „ГЕРБ“.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 4 от ИК, във връзка с решение № 2664-МИ от 13.10.2023 година на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Сливница,

 

Р Е Ш И:

Да публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Сливница списък със 17 (седемнадесет) упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“, както следва:

 

№ по ред

Cобствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Иво Ангелов Георгиев

**********

503 / 20.10.2023г.

2

Божидар Маринов Владимиров

**********

504 / 20.10.2023г.

3

Григор Стефанов Иванов

**********

505 / 20.10.2023г.

4

Жанета Методиева Лозанова

**********

506 / 20.10.2023г.

5

Добрина Велчова Найдeнова

**********

507 / 20.10.2023г.

6

Наташа Рангелова Първанова

**********

508 / 20.10.2023г.

7

Марио Любомиров Миланов

**********

509 / 20.10.2023г.

8

Даниела Георгиева Йорданова

**********

510 / 20.10.2023г.

9

Натали Миленова Спасова

**********

511 / 20.10.2023г.

10

Катя Ангелова Димитрова

**********

512 / 20.10.2023г.

11

Рая Руменова Петрова

**********

513 / 20.10.2023г.

12

Надя Григорова Виденова

**********

514 / 20.10.2023г.

13

Снежана Любомирова Лозанова

**********

515 / 20.10.2023г.

14

Роберто Миленов Спасов

**********

516 / 20.10.2023г.

15

Марио Иванов Димитров

**********

517 / 20.10.2023г.

16

Латиния Тодорова Петрова

**********

518 / 20.10.2023г.

17

Тодор Кирилов Павлов

**********

519 / 20.10.2023г.

 

 

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Решението се обявява на информационното табло на Общинската избирателна комисия – Сливница и се публикува на интернет страницата на комисията.

 

 

 

Председател:…………………………….

 Даниел Емилов Александров

 

 

Секретар: ……………………………..…

                       Григор Методиев Григоров

 

 

 

 

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 28.10.2023 в 22:20 часа

Календар

Решения

  • № 92-МИ / 04.11.2023

    относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 91-МИ / 04.11.2023

    относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 90-МИ / 04.11.2023

    относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения