Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 81-МИ
Сливница, 26.10.2023

ОТНОСНО: Промяна на утвърден списък с резервни членове на територията на община Сливница и промяна в поименен състав на Секционна избирателна комисия в община Сливница за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Общинска избирателна комисия Сливница

 

РЕШЕНИЕ
№ 81-МИ
Сливница, 26.10.2023 г.

 

        ОТНОСНО: Промяна на утвърден  списък с резервни членове на територията на община Сливница и промяна в поименен състав на Секционна избирателна комисия в община Сливница за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

       Във връзка с постъпили писма с Вх. № 77/25.10.2023 г. и вх. № 80/26.10.2023 г. от Вр. И. Д. кмет на община Сливница с приложен списък на резервни членове и предложение  за промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Сливница, за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и 6 от ИК и във връзка с Решение № 2378-МИ/12.09.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия – Сливница,

Р Е Ш И:

 1. Добавя в списъка с резервни членове на СИК, както следва:

 

 

 

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

Квота

Анжела Михайлова Илиева

XXXXXXXXXX

ПП Възраждане

Силвия  Методиева Георгиева

 XXXXXXXXXX

 ПП „Има такъв народ“

Виолета Георгиева Андонова

XXXXXXXXXX

Коалиция ПП-ДБ

 1. Допуска промяна в поименния състав на СИК № 234500003, СИК № 234500007 гр. Сливница и СИК № 234500014 с. Радуловци, както следва:

 Секция №

Освобождава:

Име, презиме, фамилия 

Назначава:

Име, презиме, фамилия

Длъжност

в СИК

234500007

Анна Стефанова Христова

ЕГН XXXXXXXXXX

 Анжела Михайлова Илиева

ЕГН  XXXXXXXXXX

Член

234500003

 Асен Красимиров Любенов, ЕГН XXXXXXXXXX

 

 Силвия  Методиева Георгиева, ЕГН XXXXXXXXXX

 

Член

234500014

Васил Найденов Митов, ЕГН XXXXXXXXXX

Виолета Георгиева Андонова, ЕГН XXXXXXXXXX

Член

 

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на новоназначените членове.

 

 

 Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Решението се обявява на информационното табло на Общинската избирателна комисия – Сливница и се публикува на интернет страницата на комисията.

 

 

 

Председател:…………………………….

 Даниел Емилов Александров

 

 

Зам.-председател:

Благинка Крумова Найденова

 

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 26.10.2023 в 18:37 часа

Календар

Решения

 • № 92-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 91-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 90-МИ / 04.11.2023

  относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения