Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 80-МИ
Сливница, 26.10.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на Коалиция „Алтернативата на гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница

Общинска избирателна комисия Сливница

 

РЕШЕНИЕ
№ 80-МИ
Сливница, 26.10.2023 г.

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на Коалиция „Алтернативата на гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница

Постъпило е заявление от Коалиция „Алтернативата на гражданите“ за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници. Заявлението, по образец (Приложение 72-МИ от изборните книжа), е заведено в регистъра за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници под вх. № 3 от 24.10.2023 г. в 16:25 ч.

Към същото са приложени следните документи:

 1. Пълномощно от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов на името на Димитрина Симеонова Григорова)
 2. Декларации от лицата, заявени за регистрация, като застъпници (Приложение № 74-МИ ) - 17 бр.;
 3. Списък с имената и ЕГН на застъпниците на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 и ал. 2,  във връзка с чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК и след извършена проверка Общинска избирателна комисия – Сливница,

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА 17 (седемнадесет) застъпници на кандидатска листа за общински съветници на коалиция „Алтернативата на гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

Собствено, бащино и фамилно име  на застъпника

ЕГН на застъпника

1

 Иглика Младенова Чупетловска

XXXXXXXXXX

2

 Негрита Тодорова Алексова

XXXXXXXXXX

3

 Силвия Герасимова Рангелова

XXXXXXXXXX

4

 Васил Любомиров Иванов

XXXXXXXXXX

5

 Олга Асенова Петрова

XXXXXXXXXX

6

 Гергина Петрова Божкова

XXXXXXXXXX

7

 Маргарита Божкова Миланова

XXXXXXXXXX

8

 Марияна Кирилова Венева

XXXXXXXXXX

9

 Тодорка Евтимова Димитрова

XXXXXXXXXX

10

 Милен Стефанов Кръстев

XXXXXXXXXX

11

 Милена Петкова Иванова

XXXXXXXXXX

12

 Вера Миткова Славенкова 

XXXXXXXXXX

13

 Златка Тодорова Рангелова

XXXXXXXXXX

14

 Огнян Ангелов Петров

XXXXXXXXXX

15

 Веселинка Георгиева Боянова

XXXXXXXXXX

16

 Жана Кирилова Кънева

XXXXXXXXXX

17

 Антоанета Петрова Петрова

XXXXXXXXXX

 

Издава удостоверения за регистрация на застъпниците, посочени в горния списък, съгласно Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Сливница и да се публикува на интернет страницата на комисията.

 

Председател:

                         Даниел Емилов Александров

 

 

Зам.-председател:

Благинка Крумова Найденова

 

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 26.10.2023 в 18:36 часа

Календар

Решения

 • № 92-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 91-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 90-МИ / 04.11.2023

  относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения