Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 78-МИ
Сливница, 26.10.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница

Общинска избирателна комисия Сливница

 

РЕШЕНИЕ
№ 78-МИ
Сливница, 26.10.2023 г.

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница

Постъпило е заявление от ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници. Заявлението, по образец (Приложение 72-МИ от изборните книжа), е заведено в регистъра за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници под вх. № 2 от 24.10.2023 г. в 13:30 ч.

Към същото са приложени следните документи:

 1. Копие на Пълномощно подписано от Станислав Иванов Попов - председател на ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ на името на Янка Иванова Никифорова – 1 бр.)
 2. Декларации от лицата, заявени за регистрация, като застъпници (Приложение № 74-МИ )- 12 бр.;
 3. Списък с имената и ЕГН на застъпниците на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 и ал. 2,  във връзка с чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК и след извършена проверка Общинска избирателна комисия – Сливница,

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА 12 (дванадесет) застъпници на кандидатската листа за общински съветници  на ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

Собствено, бащино и фамилно име  на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Владимир Григоров Владимиров

XXXXXXXXXX

2

Роза Григорова Владимирова

XXXXXXXXXX

3

Славка Софрониева Асенова

XXXXXXXXXX

4

Александра Руменова Николинова

XXXXXXXXXX

5

Нина Вергилова Дойчева

XXXXXXXXXX

6

Ивет Величкова Стоилова

XXXXXXXXXX

7

Виолета Тотюва Димитрова

XXXXXXXXXX

8

Лозка Евстатиева Павлова

XXXXXXXXXX

9

Любомир Американов Димитров

XXXXXXXXXX

10

Юлия Евтимова Тодорова

XXXXXXXXXX

11

Валентин Петров Костадинов

XXXXXXXXXX

12

Юлия Павлова Димитрова

XXXXXXXXXX

 

Издава удостоверения за регистрация на застъпниците, посочени в горния списък, съгласно Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Сливница и да се публикува на интернет страницата на комисията.

 

Председател:

                         Даниел Емилов Александров

 

 

Зам.-председател:

Благинка Крумова Найденова

 

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 26.10.2023 в 18:29 часа

Календар

Решения

 • № 92-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 91-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 90-МИ / 04.11.2023

  относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения