Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 75-МИ
Сливница, 23.10.2023

ОТНОСНО: Промяна на утвърден списък с резервни членове на територията на община Сливница и промяна в поименен състав на Секционна избирателна комисия в община Сливница за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Общинска избирателна комисия Сливница

 

РЕШЕНИЕ
№ 75-МИ
Сливница, 23.10.2023 г.

 

        ОТНОСНО: Промяна на утвърден  списък с резервни членове на територията на община Сливница и промяна в поименен състав на Секционна избирателна комисия в община Сливница за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

       Във връзка с постъпили писма с Вх. № 59/19.10.2023 г. и вх. № 68/20.10.2023 г. от Вр. И. Д. кмет на община Сливница с приложен списък на резервни членове и предложение  за промяна в състава на секционни избирателни комисии в община Сливница, за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и 6 от ИК и във връзка с Решение № 2378-МИ/12.09.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия – Сливница,

Р Е Ш И:

 1. Добавя в списъка с резервни членове на СИК, както следва:

 

 

 

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

Албена Кирилова Василева

**********

Силвия Василева Петрова

**********

 

 1. Допуска промяна в поименния състав на СИК № 234500005 и СИК № 234500009 гр. Сливница, както следва:

 Секция №

Освобождава:

Име, презиме, фамилия 

Назначава:

Име, презиме, фамилия

Длъжност

в СИК

234500005

Соня Асенова Радоева

ЕГН **********

Албена Кирилова Василева

ЕГН **********

Секретар

234500009

Изабел Велизарова Свиленова

ЕГН **********

Силвия Василева Петрова

ЕГН **********

Секретар

 

 1. Допуска промяна в поименния състав на СИК № 234500002 с. Гълъбовци, както следва:

 

Секция №

Освобождава:

Име, презиме, фамилия 

Назначава:

Име, презиме, фамилия

Длъжност

в СИК

234500002

Гергана Ангелова Робертова

ЕГН **********

Соня Асенова Радоева

ЕГН **********

Заместник-председател

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверение на новоназначените членове.

 

 

 Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Решението се обявява на информационното табло на Общинската избирателна комисия – Сливница и се публикува на интернет страницата на комисията.

 

 

 

Председател:…………………………….

 Даниел Емилов Александров

 

 

Секретар: ……………………………..…

                       Григор Методиев Григоров

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 23.10.2023 в 21:08 часа

Календар

Решения

 • № 92-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 91-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 90-МИ / 04.11.2023

  относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения