Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 73-МИ
Сливница, 23.10.2023

ОТНОСНО: Определяне на членовете на ОИК - Сливница, които ще имат достъп до помещението, в което ще се съхраняват получените от Областна администрация – София област хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали.

Общинска избирателна комисия Сливница

 

РЕШЕНИЕ
№ 73-МИ
Сливница, 23.10.2023 г.

ОТНОСНО: Определяне на членовете на ОИК - Сливница, които ще имат достъп до помещението, в което ще се съхраняват получените от Областна администрация – София област хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и във връзка със Заповед № 66-00-461/24.08.2023 г. на Кмета на община Сливница, Общинската избирателна комисия – Сливница

 

Р  Е  Ш  И:

 

Определя Александър Петров – зам. председател на ОИК Сливница, Женя Методиева – член на ОИК Сливница и Росица Никифорова – член на ОИК Сливница, които ще имат достъп до помещението, стая  207, етаж 2 в Общинска администрация Сливница, в което ще се съхраняват хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Сливница и да се публикува на интернет страницата на комисията.

 

 

 

 

Председател:

                         Даниел Емилов Александров

 

 

Секретар:

                      Григор Методиев Григоров

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 23.10.2023 в 21:04 часа

Календар

Решения

  • № 92-МИ / 04.11.2023

    относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 91-МИ / 04.11.2023

    относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 90-МИ / 04.11.2023

    относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения