18.05.2020

Съобщение

На 19.05.2020 г. от 14:00 ч. в "Ритуалната зала"  на община Сливница, ще се проведе заседание на Общинската избирателна комисия.

 
22.11.2019

Съобщение

На 22.11.2019 г. от 15:00ч. в „Ритуалната зала“  на община Сливница Общинската избирателна комисия ще проведе  заседание.

02.11.2019

Съобщение

Решения № 86-МИ, № 87-МИ и № 88-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК-Сливница, за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и за кметове може да се обжалват чрез ОИК – Сливница пред Административен съд – София област (АССО) в 7-дневен срок от обявяването им, считано от 28.10.2019 г.

 

02.11.2019

Съобщение

На 02.11.2019 г. от 15:00 ч. в сградата на общинската администрация на община Сливница, "Ритуална зала", Общинската избирателна комисия ще проведе заседание.

02.11.2019

Съобщение

ОИК – Сливница напомня, че съгласно чл. 186, ал. 3 ИК партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях на територията на общината агитационни материали.

28.10.2019

Съобщение

 

 

На 28.10.2019 г. от 6:30ч. в „Ритуалната зала“  на община Сливница Общинската избирателна комисия ще проведе  заседание.

27.10.2019

Съобщение

На 27.10.2019 г. от 19:00ч. в „Ритуалната зала“  на община Сливница Общинската избирателна комисия ще проведе  заседание.

26.10.2019

Съобщение

ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОДАВАНЕ  НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

 

ОИК                                             ТЕЛ. 0876143170

 

РУ на МВР СЛИВНИЦА                ТЕЛ. 0727/42777

 

ДЕЖУРЕН РАЙОНЕН

ПРОКУРОР                                   ТЕЛ 0727/42576

                                                     ТЕЛ. 0727/45296

                                                     ТЕЛ. 0727/42562

26.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

На 26.10.2019 г. от 12:00ч. в „Ритуалната зала“  на община Сливница Общинската избирателна комисия ще проведе  заседание.

24.10.2019

Съобщение

На 25.10.2019 г. от 10:00ч. в „Ритуалната зала“  на община Сливница Общинската избирателна комисия ще проведе  заседание.

24.10.2019

График за предаване на изборните книжа и материали от Общинска администрация и ОИК на СИК на 26.10.2019 г.

СЕКЦИЯ

ЧАС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ

001 - Гургулят

13.30

13.50

002 - Гълъбовци

13.40

13.50

012 – Алдомировци

13.50

14.30

013 – Алдомировци

14.00

14.30

015 - Бърложница

14.10

14.30

017 - Драготинци

14.20

14.30

014 – Радуловци

14.30

14.50

016 – Извор

14.40

14.50

003 – ДГ Сливница, филиал „Горна махала“

14.40

15.20

004 – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

14.50

15.20

005 – ПГТ „Н.Й.Вапцаров”

15.00

15.20

006 – Начално училище СУ „Св. Св. Кирил и Методий“-до църквата

15.10

15.20

009 – ЗХМ

15.20

15.50

010 - НУ „Сотир Димитров”

15.30

15.50

011 – РПК „ЕДИНСТВО“

15.40

15.50

007 – Читалище „Съзнание“

15.50

Не ползват автомобил

008 – Сградата на Общината

16.00

Не ползват автомобил

23.10.2019

ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ПРЕВОЗ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК и изборните материали за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

 

В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН / събота 26.10.2019 г./

 

Автомобил : Микробус „Мерцедес“

с рег. № СО 1003 АВ

с водач: Герасим Николов Герасимов тел:0888643862

 

МАРШРУТ:

13.50 ч. от сградата на общинска администрация – Сливница

14.20 ч. до секция 002 кметството на с.Гълъбовци

14.35 ч. до секция 001 кметството на с.Гургулят

 

Забележка: Същият автобус изчаква представителите на секции в с.Гургулят и с.Гълъбовци да запечатат помещенията и тези, които са от гр.Сливница, ги връща обратно.

 

В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН / събота 26.10.2019 г./

Автомобил : Автобус „Мерцедес“

с рег. № СО 8514 АХ

с водач: Петър Василев Свиленов –тел: 0894361878

МАРШРУТ:

14.30 ч. от сградата на общинска администрация – Сливница

До сек 012 и 013 –с.Алдомировци

До сек 015 – с.Бърложница

До сек 017 – с.Драготинци

Забележка: Същият автобус изчаква представителите на секции в с.Алдомировци, с.Драготинци и с.Бърложница да запечатат помещенията и тези, които са от гр.Сливница, ги връща обратно.

 

В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН / събота 26.10.2019 г./

Автомобил : Микробус „ Мерцедес“

с рег. № СО 6663 ВР

с водач: Борислав Ангелов Герасимов - тел:0888122894

МАРШРУТ:

14.50 ч. От сградата на общинска администрация  Сливница

до секция 014 с.Радуловци и секция 016 с.Извор. След запечатване на помещенията членовете които са от гр.Сливница, ги връща обратно.

 

В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН / събота 26.10.2019г./

Автомобил : Автобус „Мерцедес“

с рег. № СО 8514 АХ

с водач: Петър Василев Свиленов –тел: 0894361878

МАРШРУТ:

15.20 ч. от сградата на общинска администрация – Сливница

До сек 004 – СУ „Св.Св. Кирил и Методий”

До сек 005 – ПГТ „Н. Й.Вапцаров”

До сек 003 – ДГ „Сливница“ ф-л „Горна махала“

До сек 006 – НУ до черквата

 

В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН / събота 26.10.2019г./

Автомобил : Автобус „Неоплан“,

с рег. № рег. №СВ 6859КР

с водач:  Николай Герасимов Николов тел:0894419145

МАРШРУТ:

15.50 ч. от сградата на общинска администрация – Сливница

До сек 009 – „Фриго –ХМ” АД

До сек 010 – НУ „Сотир Димитров”

До сек 011 – РПК „Единство”

 

 

 

   В ИЗБОРНИЯ ДЕН /неделя 27.10.2019 г./

 

   Автомобил : Микробус „Мерцедес“

   с рег. № СО 1003 АВ

   с водач: Герасим Николов Герасимов

 

   МАРШРУТ:

 06.00 ч. от сградата на общинска администрация –        Сливница

 06.30 ч. до секция 002 кметството на с.Гълъбовци

 06.45 ч. до секция 001 кметството на с.Гургулят

 

Забележка: от 9.00 часа същият микробус превозва     жетелите на с.Ракита до секцията в с.Гургулят за     гласуване, след което  ги връща обратно  в с.Ракита.

 

В ИЗБОРНИЯ ДЕН /неделя 27.10.2019г./

Автомобил : Автобус „Мерцедес“

 с рег. № СО 8514 АХ

 с водач:  Петър Василев Свиленов –тел: 0894361878

 МАРШРУТ:

 6.00 ч. От сградата на ОбА Сливница

 6.15  ч. превозва члновете на секционните комисии                     

живущи в гр.Сливница до секции 012 и 013 на   с.Алдомировци

 06.25 до секция 016 кметството на с.Извор

 06.40 до секция 015 кметството на с.Бърложница

 06.45 до секция 017 кметството на с.Драготинци

 

 

В ИЗБОРНИЯ ДЕН /неделя 27.10.2019г./

Автомобил : Микробус „Мерцедес“

 рег. № СО 6663 ВР

 водач: Борислав Ангелов Герасимов - тел:0888122894

 МАРШРУТ:

 06.15 ч. превозва членовете на избирателната комисия от   гр.Сливница и с.Алдомировци до  секция 014 в с.Радуловци

 8.30 ч. превозва желаещите да гласуват от с.Бахалин до с.Извор

 10.30 ч. превозва желаещите да гласуват от с.Братушково до секцията в сградата на НЧ „Съзнание- 1907” гр.Сливница и ги връща обратно.

 

  В ИЗБОРНИЯ ДЕН /неделя 27.10.2019 г./

  Автомобил :  Автобус „Неоплан“, рег. №СВ 6859КР

 с водач: Николай Герасимов Николов тел:0894419145

 МАРШРУТ:

 06.15 ч. превозва членовете на избирателните комисии от    с.Алдомировци  до гр.Сливница

 9.00ч. превозва желаещите да гласуват от с.Повалиръж, с.Пометковци и с.Пищане до с.Драготинци

 

В ИЗБОРНИЯ  ДЕН /неделя 27.10.2019 г./

Автомобил : Лек автомобил Фолксваген „Caddy“ с рег. №СО4649СХ

с водач: Дафин Христов Лазаров тел: 0889919798

На разположение на Общинската администрация за превозване на лица с увреждания.

 

 

 

 

 

На 18 октомври 2019г. в 7:30ч. до сградата на печатница на БНБ АД, за получаване на хартиените бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 27октомври 2019г. ще пътува - Автомобил : Микробус „ Мерцедес“

с рег. № СО 6663 ВР с водач Николай Герасимов Николов /тръгване пред общината в 6:00ч./

На 19 октомври 2019г. в 11:00ч. до Полиграфическо предприятие „Демакс“ АД, гр. София, район „Кремиковци“ кв. „Ботунец“ (база „Металснаб“, зад митница „Кремиковци“) - Автомобил : Микробус „Мерцедес“ с рег. № СО 1003 АВ с водач Борислав Ангелов Герасимов /тръгване от сградата на общината 8:30ч./

Лек автомобил „Форд Мондео” с рег. № СА 9235 А на 26.10.2019 г. /събота/ и 27.10.2019 г. /неделя/ с водач Владимир Иванов Мирчев е на разположение на общинската администрация.

Лек автомобил Фолксваген „Caddy“ с рег. №СО4649СХ на  26.10.2019 г. /събота/ и 27.10.2019 г. и /неделя/ с водач Дафин Христов Лазаров е на разположение на общинска администрация.

            Лек автомобил Рено „ZOE“ с рег. № СО 0252ВС на 26.10.2019г. /събота/ и 27.10.2019г. /неделя/ с водач Светослав Петров Филипов е на разположение на общинска администрация.

            Лек автомобил на „Great Wall“ с рег. № СО3184 АТ  26.10.2019г. /събота/ и 27.10.2019г. /неделя/ с водач Георги Йорданов Николов е на разположение на общинска администрация.

 

 

ВНИМАНИЕ!

 

 1. Всички по-горе изброени МПС да бъдат на разположение на общинска администрация на 26.10.2019г. от 13:30ч. и от 20.00 ч. на 27.10.2019 г. /неделя/ за обратно транспортиране на изборните книжа на СИК до общинска администрация и ОИК.
 2. Полицейска охрана съпровожда автомобилите в двете посоки до и от СИК на 26.10.2019 г. /събота/ и на 27.10.2019 г. /неделя/.
 3. За информация и уточнения по транспортната схема – Милена Янкова тел: 0882002530.

За транспортиране на изборните книжа и членовете на ОИК от общинска администрация до ЦИК ще се извърши с Микробус „ Мерцедес“ с рег. № СО 6663 ВР  водач: Николай Герасимов Николов.

 1. При необходимост транспортната схема се променя, като за това веднага се информира превозвачът.

 

 

17.10.2019

Съобщение

На 17.10.2019 г. от 16:00ч. в „Ритуалната зала“  на община Сливница Общинската избирателна комисия ще проведе  заседание.

15.10.2019

Избирателни секции за гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

      Определени са избирателните секции на територията на община Сливница, които са с осигурени условия за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

 • Секция № 234500008 – гр. Сливница, сградата на Общината, пл. „Съединение” № 1;
 • Секция № 234500012 – с. Алдомировци, Кметството – I-ви етаж.

       Гласоподавателите могат да правят заявки за придвижване в изборния ден до определената секция от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г. включително от 8.30 ч. до 16.30 ч. В деня на изборите 27.10.2019 г. (неделя), заявки ще се приемат през целия ден до 18.00 ч.

Адрес и телефони за заявки за придвижване до определените секции:

 • за секция № 23 45 00 008 в гр. Сливница - 0727/4-23-00, пл. „Съединение” № 1, стая 106;
 • за секция № 23 45 00 012 в с. Алдомировци0882002505, ул. „Алдомировска” № 93.
10.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.10.2019 г. от 17:00ч. в „Ритуалната зала“  на община Сливница Общинската избирателна комисия ще проведе  заседание.

30.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

На 30.09.2019 г. от 17:00 ч. в „Ритуалната зала“  на община Сливница Общинската избирателна комисия ще проведе  заседание.

27.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

На 27.09.2019 г. от 17:30 ч. в „Ритуалната зала“  на община Сливница Общинската избирателна комисия ще проведе  заседание.

Календар

Решения

 • № 91-МИ / 19.05.2020

  относно: Обявяване на действителните резултати за избор на общински съветници в община Сливница въз основа на Решение № 1499 от 09.12.2019 г. на Административен съд – София област

 • № 90 / 22.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Сливница, които да присъстват при отваряне на помещението, в което се намират изборните книжа от произведените избори на 27.10.2019 г., предадени за съхранение  на Общинска администрация - Сливница  

 • № 89-МИ / 02.11.2019

  относно: Допълване диспозитива на: Решение № 86 от 28.10.2019 г. на ОИК - Сливница за избиране на кмет на община Сливница въз основа на изборните резултати; Решение № 87 от 28.10.2019 г. на ОИК - Сливница за избиране на кмет на кметство Алдомировци въз основа на изборните резултати; Решение № 88 от 28.10.2019 г. на ОИК - Сливница за избиране на общински съветници въз основа на изборните резултати.

всички решения