Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 91-МИ
Сливница, 19.05.2020

ОТНОСНО: Обявяване на действителните резултати за избор на общински съветници в община Сливница въз основа на Решение № 1499 от 09.12.2019 г. на Административен съд – София област

С Решение № 88/28.10.2019 г.  ОИК - Сливница е обявила състава на Общински съвет - Сливница съгласно  предоставените данни от Протоколите на Секционните избирателни комисии от произведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници.

След подадена жалба от ПП „ГЕРБ“ за преразглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници съдът в съдебно заседание  с Протокол № 14893 от 11.11.2019 г. е допуснал съдебна комплексна експертиза от три вещи лица, назначени с Определение № 1857 от 15.11.2019 г.

В обобщение експертизата установява неправилно отчитане от СИК на  действителните гласове за ПП ГЕРБ и МК БСП за България  (АБВ), като действителните гласове за ПП ГЕРБ следва да се увеличат с 9 бр., а на МК БСП за България (АБВ) – да се намалят съответно с 10 бр.  вследствие, на което квотата на МК БСП за България (АБВ) се намалява с един брой, а квотата на ПП ГЕРБ се увеличава с 1 брой и разпределението на действителните гласове по партии е както следва:

 • ПП БДЦ – 524 ( две места)
 • ПП Нова алтернатива – 189
 • ПП ВМРО – Българско национално движение – 187
 • ПП ГЕРБ – 914 (четири места)
 • Партия Български социалдемократи – 54
 • ПП СДС – 600 (две места)
 • МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 357 (едно място)
 • МК МИР (БСДП, МИР) – 565 (две места)
 • МК Алтернатива на гражданите – 555 (две места).

 

Въз основа на гореизложеното и  като спазва указанията, дадени в мотивите на    Решение № 1499 от 09.12.2019 г. на Административен съд – София област, чл. 87, ал. 1, и чл. 453 и чл. 454  от Изборния кодекс,  ОИК – Сливница

Р Е Ш И:

 1. Общинската избирателна квота е триста и четири  (304) гласа.
 2. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

Тринадесет                                                                 13

   (с думи)                                                              (с цифри)

 3. Мандатите за общинските съветници по т. II се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 
в бюле-тината

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

Брой мандати

с думи

с цифри

5

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

два

2

43

ПП ГЕРБ

четири

4

64

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

два

2

67

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)

един

1

68

Местна коалиция МИР (БСДП, МИР)

два

2

69

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

два

2

 4. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва: 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в
под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

5

 

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ 

102

Милен Цветанов Миланов

А

214

101

Янка Никифорова Миланова

А

127

43

ПП ГЕРБ

110

Васил Петров Иванов

А

104

104

Ивайло Григоров Кирилов

А

88

102

Людмил Павлов Христов

А

49

105

Милен Владимиров Спасов

А

63

64

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

101

Любомир Методиев Методиев

А

129

102

Цветелина Петкова Григорова

А

188 

67

Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (АБВ)

101

Ралица Тодорова Попова

А

162

68

Местна коалиция МИР (БСДП, МИР)

105

Божидар Каменов Горянов

А

147

101

Радослав Николов Николов

А

135

69

Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

103

Димитрина Симеонова Григорова

А

164

101

Милко Димитров Миланов

А

107

 

 5. Вземайки предвид мотивите на Решение № 1499 от 09.12.2019 г. на Административен съд – София област, ОИК – Сливница определи състава на Общински съвет – Сливница, както следва:

Имена на общински съветници

Брой гласове

с думи

с цифри

Божидар Каменов Горянов

сто четиридесет и седем  

147

Васил Петров Иванов

сто и четири

104

Димитрина Симеонова Григорова

сто шестдесет и четири

164

Ивайло Григоров Кирилов

осемдесет и осем

88

Любомир Методиев Методиев

сто двадесет и девет

129

Людмил Павлов Христов

четиридесет и девет

49

Милен Владимиров Спасов

Шестдесет и три

63

Милен Цветанов Миланов

двеста и четиринадесет

214

Милко Димитров Миланов

сто и седем

107

Радослав Николов Николов

сто тридесет и пет

135

Ралица Тодорова Попова

сто шестдесет и два

162

Цветелина Петкова Григорова

сто осемдесет и осем

188

Янка Иванова Никифорова

сто двадесет и седем

127

 6. Прекратява мандата на общинския съветник Асен Георгиев Георгиев от листата на Местна коалиция БСП за България (АБВ), с ЕГН **********.

 7. Обявява за избран за общински съветник Милен Владимиров Спасов, от листата на ПП „ГЕРБ“ с ЕГН *********.

 8. Анулира удостоверение № 1 от 28.10.2019 г. за избран общински съветник издадено на Асен Георгиев Георгиев и издава удостоверение № 14 от 19.05.2020 г.  за избран общински съветник на Милен Владимиров Спасов

          

            Решението може да се обжалва пред Административен съд – София област по реда на чл. 459, ал. 1  от ИК в седемдневен срок от обявяването му.

        Решението  се  обявява  на  информационното  табло  на Общинската избирателна комисия – Сливница и се публикува на интернет страницата на комисията (https://oik2345.cik.bg/mi2019/home).

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Станка Бориславова Панайотова

* Публикувано на 19.05.2020 в 16:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 91-МИ / 19.05.2020

  относно: Обявяване на действителните резултати за избор на общински съветници в община Сливница въз основа на Решение № 1499 от 09.12.2019 г. на Административен съд – София област

 • № 90 / 22.11.2019

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Сливница, които да присъстват при отваряне на помещението, в което се намират изборните книжа от произведените избори на 27.10.2019 г., предадени за съхранение  на Общинска администрация - Сливница  

 • № 89-МИ / 02.11.2019

  относно: Допълване диспозитива на: Решение № 86 от 28.10.2019 г. на ОИК - Сливница за избиране на кмет на община Сливница въз основа на изборните резултати; Решение № 87 от 28.10.2019 г. на ОИК - Сливница за избиране на кмет на кметство Алдомировци въз основа на изборните резултати; Решение № 88 от 28.10.2019 г. на ОИК - Сливница за избиране на общински съветници въз основа на изборните резултати.

всички решения